• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Znaczenie elektronicznych kart pacjenta dla poprawy koordynacji opieki zdrowotnej

Dużo osób bardzo dobrze wie co to są środki masowego przekazu. Jednakże czego tak faktycznie dostarczają nam środki masowego przekazu? Czy wiadomości i wydarzenia są zawsze przedstawiane starannie a informacje wypróbowane. Skąd jesteśmy w stanie wiedzie czy środki masowego przekazu nas nie okłamują? Są różnego typu środki masowego przekazu. Środki masowego przekazu publiczne oraz środki masowego przekazu komercyjne. Środki masowego przekazu komercyjne utrzymują się przeważnie z reklam. Oglądając stację telewizyjną komercyjną natrafiamy na przerywniki w postaci reklam. Środki masowego przekazu publiczne przeważnie i utrzymują się w kluczowej mierze z abonamentu, jakkolwiek także z reklam. Środki masowego przekazu dzielimy też na prasę, radio i telewizję a również strony typu ANCHOR. Media dzielimy także na oryginalne środki masowego przekazu i stare media. Nie każdy również zastanawiał się jaką rolę pełnią media? I jak na nas wpływają. Niejednokrotnie to na bazie mediów i wiadomości w nich zawartych dowiadujemy się co dzieje się na świecie i na podstawie tych wiadomości wyrabiamy sobie zdanie na dany temat, kreujemy swój światopogląd. Środki masowego przekazu mają duży wpływ na nas, odbiorców. I wielokrotnie to wykorzystują. Zatem odrobina sceptycyzmu nigdy nie zaszkodzi jeśli chodzi o środki masowego przekazu.

1. Recenzje

2. Wiadomości

3. Produkty

4. Triki

5. Zajrzyj tutaj

Categories: Medycyna

Comments are closed.